Våra policys

Limousineförmedling

Limousine Förmedling är ett företag som förmedlar kontakter mellan konsument och limousineföretag. All bokning eller avbokning sker direkt mellan kund och limousine företag.

Avbokning:

Limousine Förmedling är ett företag som förmedlar kontakter mellan konsument och limousineföretag. All bokning eller avbokning sker direkt mellan kund och limousine företag.

Passageraren ansvarar för att avboka limousineservice vid ändrade resplaner.
I händelse av att passageraren inte dyker upp utan att avboka limousintjänsten kommer en avgift debiteras. 

PRIS POLICY:

Alla publicerade priser kan ändras utan föregående meddelande och kan vara högre under helgdagar eller speciella evenemang. 

PRISFÖRSLAG:

Det angivna priset för din resa är en uppskattning baserad på den information du lämnade vid offertförfrågan. Avgifter för vägtullar, gottgörelse (förklara vad som menas med gottgörelse), väntetid och extrastopp ingår ej i beräkningen och kan höja ditt pris.

EXTRA AVGIFTER:

Eventuella ändringar som görs på din resa efter hämtning kan leda till extra kostnader. Var noga med att få ett uppdaterat pris från föraren eller kontoret innan du fortsätter resan.

VÄGTULL:

Baserat på trafik, väder och vägförhållanden på dagen kommer din förare att bestämma den säkraste och snabbaste vägen till din destination. Han kan ibland välja att ta en vägtull över en fri rutt baserat på hans kunskaper och erfarenhet.

Passagerare betalar för eventuella vägtullar som uppkommit under resan. Du debiteras hela vägtullsatsen. Rabatterade priser gäller inte. Vid ankomsten till ditt resmål kommer föraren att informera dig om vägtullarna och lägga till dem på din faktura. Avgifterna kan variera från resa till resa baserat på den rutt som tagits.

Integritetspolicy:

 • Vi rekommenderar att maximalt antal passagerare per bil inte överstiger tillverkarens rekommendationer till max åtta (8) passagerare.
 • Se till att inga tillhörigheter lämnas kvar i bilen i slutet av resan. Detta är ditt ansvar och vi tar absolut inget ansvar för det du kan ha lämnat efter dig i limon.
 • Det är inte tillåtet att dekorera bilarna med någon fönsterfärg.
 • Glitter, popcorn, dricka är inte tillåtna att ha i limon.
 • Du är ekonomiskt ansvarig för eventuella fysiska skador som du eller dina gäster orsakat i bilen.
 • Förarens primära ansvar är att transportera dig säkert. Det är också att skydda bilen. Fråga honom/henne inte om att göra något som skulle kräva att han/hon lämnar bilen obevakad. Bilen lämnas aldrig obevakad.
 • Fråga inte föraren att köra fort eller bryta mot några lagar.
 • Användning av olagliga droger är förbjuden i bilen. Om föraren observerar droger kommer han att stanna bilen och be alla gäster att lämna limon utan möjlighet till återbetalning.
 • Rökning eller någon form av ånga (e-cig) i bilen är förbjuden.
 • Husdjur är inte tillåtna.
 • Osäkra, olagliga, farliga eller oansvariga ageranden mot liv och/eller egendom kan resultera att resan avbryts omedelbart utan möjlighet till återbetalning.

GDPR:

Limousineförmedling är GDPR Anpassat En av våra främsta prioriteringar på Mr.Fononis Consulting AB är att dina personuppgifter är skyddad på bästa sätt. Därför följer vi dataskyddsförordningen, GDPR, som trätt i kraft i alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. När du delar med dig av information till oss vill vi att du ska känna dig säker på hur vi behandlar den.

GDPR, ”General Data Protection Regulation” ersätter vår nuvarande PUL, Personuppgiftslag och medför skärpta krav och regelverk på oss som hanterar personuppgifter i samband med rekrytering/att du blir kund hos oss bl a. Exempel på personuppgifter är e-postadresser, IP-adresser, cv:n och personliga brev och även foton. Syftet med lagen är att förstärka skyddet för individens personuppgifter samtidigt som lagstiftningen inom EU blir enhetlig. På Limousineförmedling hanterar vi ett stort antal personuppgifter. Vi har fullständig kontroll på vem i bolaget som har tillgång till kundernas personuppgifter, hur och på vilket sätt uppgifterna förvaras, vem uppgifterna delas med och vilka uppgifter som lagras och hur länge. Våra olika interna system tillser att vi hanterar personuppgifter korrekt.

Mr.Fononis Consulting AB begär aldrig in mer personuppgifter än behövligt och vi vill inte tillsändas varken personliga brev eller foton på kunderna. Vi har en väl utarbetad struktur för hantering av personuppgifter som följer den nya lagstiftningen.
 • Antalet Personuppgifter vi samlar in om kunden är minimalt.
 • Vi efterfrågan endast e-postadress, namn, inte postadress, personnr, foto eller personligt brev, etnisk tillhörighet, religion, eller sexuell läggning
 • Vi lämnar enbart ut kunduppgifter till våra kunder med innehåll som endast är relevanta för tjänst eller uppdrag.
 • Kunden kan när som helst be att få sina uppgifter raderade eller ändra sina uppgifter.
 • Vi har inga digitala system för förvaring av personuppgifter
 • Vi har strukturerade system för samtycken från kunderna

Övrig kundhantering
Kunden samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av företrädare för Mr.Fononis Consulting AB. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är Mr.Fononis Consulting AB. Kunden kan vidare när som helst återkalla sitt samtycke i sin helhet och den avslutas.

Adress

Klostergatan 52
58223 Linköping

Följ oss på Facebook & Instagram

Ring oss

Telefon Support: 010-750 05 47
Bokning av limousine betalnr: 0900-60 60

Villkor & Policy´s

Support

Behöver du hjälp med bokning
Kontakt oss